Jeszcze dwa i pół miesiąca i młodzież będzie odbywała miesięczne praktyki zawodowe. Na chwilę obecną zakończyły się warsztaty kulturowo-społeczne, których celem było przybliżenie kultury, historii i zwyczajów krajów, do których wyjeżdżają uczniowie. Drugim istotnym elementem warsztatów była integracja grupy. Dwudniowe warsztaty miały za zadanie podnieść kompetencje interpersonalne uczniów, miały pozwolić spojrzeć im na podobieństwa i odmienności kulturowe. Część zajęć poświęcona była kompetencjom społecznym, uczniowie wzmacniali już nabyte umiejętności komunikowania się, tak werbalnego jak i pozawerbalnego. Próbowali też rozpoznać inne swoje kompetencje, które posiadają, lecz nie zawsze z nich korzystają w sposób świadomy.