Praktyka zagraniczna

Kształcenie zawodowe należy traktować jako środek, który daje uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zawodowego i  elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy. W związku z tym, kształcenie w szkołach technicznych musi być spójne z tym, co dzieje się w firmach czy zakładach pracy i należy planować je tak, aby uwzględnić wiedzę potrzebną uczniom w postaci podstaw teoretycznych i konceptualnych oraz znajomość sprzętu, technologii i języka.

Na tym tle szkolenie na stanowisku pracy staje się ważną częścią edukacji uczniów, którzy realizują programy praktyk zawodowych na stanowisku pracy jako część kształcenia poza szkołą.

Praktyki w firmach czy zakładach  dają uczniom kontakt ze światem pracy, jednocześnie umożliwiając im doskonalenie edukacji osobistej i zawodowej poprzez kształcenie w rzeczywistym otoczeniu. Warto zaznaczyć, że dla wielu takie praktyki w firmach są pierwszym kontaktem z pracą. A zatem dobrze zaplanowane i koordynowane mają podstawowe znaczenie dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.