O projekcie

Cel projektu

Dynamiczny rozwój sektorów specjalistycznych jak spedycja, mechatronika czy logistyka powoduje, że młodzi ludzie potrzebują doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych atutów takich, jak np. znajomość języków obcych czy też obycia w środowisku międzynarodowym. Dlatego celem projektu “Europa dla LZN” jest zapewnienie uczniom naszej szkoły możliwości zdobycia szerokiego spektrum kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, które przełożą się w przyszłości na wzrost mobilności zawodowej oraz poprawę ich szans zatrudnienia, dlatego też szkoła realizuje projekt praktyk zagranicznych w ramach Erasmusa. Do projektu przystąpiliśmy w 2014 roku. Od tego czasu przeszedł on liczne przeobrażenia. Obecnie realizowany jest projekt “Europa dla LZN”, współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczniów
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • poprawa znajomości języka angielskiego
 • wzbogacenie umiejętności interpersonalnych
 • otwarcie na odmienności kulturowe
 • pokazanie innych dróg samorozwoju zawodowego
 • zwiększenie szansy na znalezienie lepszej pracy

Co otrzyma uczestnik?

 1. Możliwość odbycia stażu zawodowego w zagranicznej firmie lub organizacji
 2. Przygotowanie językowe
 3. Przygotowanie kulturowe
 4. Przygotowanie pedagogiczne
 5. Opiekę nauczyciela na miejscu oraz wsparcie ze strony partnera zagranicznego
 6. Zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 7. Ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 8. Program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 9. Kieszonkowe
 10. Certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass
 11. Certyfikat potwierdzający odbycie kursów przygotowawczych

Do czego będzie zobowiązany?

 1. Samodzielnego transportu do/z miejsca praktyk
 2. Samodzielnego wyżywienia, dbania o czystość w ośrodku
 3. Przygotowania raportu z odbycia praktyk oraz raportów tygodniowych
 4. Przygotowania dokumentacji zdjęciowej / wideo z odbytych praktyk
 5. Poprawnego zachowania i przestrzegania prawa
 6. Udziału w ewaluacji projektu oraz dodatkowych spotkaniach rozpowszechniających działania projektu
 7. Poprawnego wypełniania dokumentacji projektowej
 8. Starannego wypełniania powierzonych mu obowiązków i punktualności.
 9. Pokrycia wszystkich kosztów przygotowania w razie rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników po podpisaniu regulaminu i formularza uczestnictwa.

Każdy uczestnik przed wyjazdem musi podpisać:

 • Zgłoszenie rekrutacyjne
 • Regulamin rekrutacji
 • Umowę o staż
 • Zgodę na samodzielne poruszanie się
 • Listy obecności podczas szkoleń