O projekcie

Cel projektu

Dynamiczny rozwój sektorów specjalistycznych (spedycja, mechatronika) powoduje, że młodzi ludzie potrzebują doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych atutów takich, jak np. znajomość języków obcych czy też obycia w środowisku międzynarodowym. Dlatego celem projektu jest zapewnienie uczniom LZN możliwości zdobycia szerokiego spektrum kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, które przełożą się w przyszłości na wzrost mobilności zawodowej oraz poprawę ich szans zatrudnienia, dlatego też szkoła realizuje projekt praktyk zagranicznych w ramach Erasmusa. Do projektu przystąpiliśmy w 2014 roku. Od tego czasu przeszedł on liczne przeobrażenia. Obecnie realizowany jest projekt “Europa dla LZN”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczniów
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • poprawa znajomości języka angielskiego
 • wzbogacenie umiejętności interpersonalnych
 • otwarcie na odmienności kulturowe
 • pokazanie innych dróg samorozwoju zawodowego
 • zwiększenie szansy na znalezienie lepszej pracy

Co otrzyma uczestnik?

 1. Możliwość odbycia stażu zawodowego w zagranicznej firmie lub organizacji
 2. Przygotowanie językowe
 3. Przygotowanie kulturowe
 4. Przygotowanie pedagogiczne
 5. Opiekę nauczyciela na miejscu oraz wsparcie ze strony partnera zagranicznego
 6. Zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 7. Ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 8. Program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 9. Kieszonkowe
 10. Certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass
 11. Certyfikat potwierdzający odbycie kursów przygotowawczych

Do czego będzie zobowiązany?

 1. Samodzielnego transportu do/z miejsca praktyk
 2. Samodzielnego wyżywienia, dbania o czystość w ośrodku
 3. Przygotowania raportu z odbycia praktyk oraz raportów tygodniowych
 4. Przygotowania dokumentacji zdjęciowej / wideo z odbytych praktyk
 5. Poprawnego zachowania i przestrzegania prawa
 6. Udziału w ewaluacji projektu oraz dodatkowych spotkaniach rozpowszechniających działania projektu
 7. Poprawnego wypełniania dokumentacji projektowej
 8. Starannego wypełniania powierzonych mu obowiązków i punktualności.
 9. Pokrycia wszystkich kosztów przygotowania w razie rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników po podpisaniu regulaminu i formularza uczestnictwa.

Każdy uczestnik przed wyjazdem musi podpisać:

 • Zgłoszenie rekrutacyjne
 • Regulamin rekrutacji
 • Umowę o staż
 • Zgodę na samodzielne poruszanie się
 • Listy obecności podczas szkoleń