W szkole działa 6 pracowni technicznych, w których uczniowie mogą w praktyce sprawdzić to, czego nauczyli się na zajęciach teoretycznych. Mogą sprawdzić swoje teorie dotyczące określonego zagadnienia. Każda z pracowni rozwija inne umiejętności uczniów. Na chwilę obecną najlepiej wyposażone są pracownie do nauki w zawodzie mechatronika i mechanika. Natomiast rozbudowywane są pracownie związane z szeroko pojętą logistyką.

Szkoła posiada uprawnienia Centrum egzaminacyjnego dla zawodu technik mechatronik.

W pracowni mechatronicznej uczniowie ćwiczą:

– projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
– obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
– automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
– projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
– obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
– diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
– montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
– obsługiwania  komputerów  przemysłowych sterujących różnego rodzaju urządzeniami pneumatycznymi, mechanicznymi, hydraulicznymi,
– posługiwania się językiem programowania komputerów przemysłowych – sterowników PLC.