Wygląda, że projekt „Europa dla LZN VIII” rusza pełną parą.

Wyjazd wprawdzie będzie w marcu, ale przygotowania trwają już do września. Najpierw nabór, potem kwalifikacje, rozmowy wstępne po angielsku i ostateczny wybór uczniów. To początek, potem przyszedł czas na intensywne warsztaty językowe – angielski i hiszpański, zajęcia związane z pisaniem CV, zajęcia z pierwszej pomocy i na koniec warsztaty kulturowe, przybliżające specyfikę miejsca, bogactwo historyczne i odmienność kulturową.

W ramach prowadzonego kursu językowego stawialiśmy na praktyczne użycie języka i dlatego zajęcia obejmowały zarówno słownictwo codziennie jak i branżowe. Szczególny nacisk kładziony był na rozmowy w języku angielskim.

Celem warsztatów kulturowych było poznanie bogatej historii i kultury Hiszpani i Wysp Kanaryjskich, co wpłynęło na poszerzenie horyzontów kulturowych uczniów. Warsztaty podzielone zostały na dwie części, ta druga dotyczyła kompetencji społeczno-kulturowych i obejmowała takie zagadnienia  jak: odnalezienie się w nowym miejscu pracy, dostosowanie się do życia w grupie i zespole, efektywne spędzanie czasu w pracy i po oraz metody walki ze stresem.

Ważnym aspektem przygotowań zajęcia z pierwszej pomocy.  W trakcie zajęć uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady BHP, których należy przestrzegać w trakcie podróży, praktyk zawodowych czy czasu wolnego, spędzanego w trakcie wyjazdu. Dodatkowo uczestnicy byli zapoznani z zasadami pierwszej pomocy.

A tuż przed samym wyjazdem uczestnicy tegorocznych praktyk zagranicznych  musieli wypełnić test biegłości językowej na platformie EU Academy.

Luty 2023 stał już tylko pod znakiem spotkań organizacyjnych oraz przygotowaniem się do samej podróży.