W dniu 8.06.2022 r. w auli szkoły odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczne projekty praktyk zagranicznych “Europa dla LZN V”, realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz i “Europa dla LZN VI”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Konferencję rozpoczęła Dyrektor szkoły, Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, witając wszystkich przybyłych do auli, uczniów, nauczycieli-opiekunów oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. W trakcie spotkania koordynator, Marek Prokopowicz, omówił poszczególne etapy realizacji projektu. Natomiast stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych pokazali między innymi miejsca, gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków i zdobyte umiejętności. Na uwagę zwłaszcza zasługiwała prezentacja wygłoszona przez Krzysztofa Ostrowskiego, którą wspólnie wykonali uczniowie z klasy 3bt.
Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia oraz rozdaniem uczniom certyfikatów potwierdzających udział w projekcie.