Praktycznie to już koniec przygotowań do wyjazdu na praktyki zagraniczne, dlatego też pokusiłam się o kilka faktów dotyczących projektu praktyk zagranicznych realizowanych w ramach Erasmus+ “Europa dla LZN III”.
Do Hiszpanii jedzie 25 uczniów, natomiast na Maltę 23, łącznie 4 specjalności, towarzyszyć im będzie łącznie 6 opiekunów. Do dnia dzisiejszego odbyły się już zajęcia z przygotowania CV, pisania listów motywacyjnych, zajęć z pierwszej pomocy, języka angielskiego oraz warsztatów kulturowo-kompetencyjnych. Łącznie 173 godziny intensywnych przygotowań. Jeszcze jednej grupie zostały zajęcia z pierwszej pomocy i właściwie można by było powiedzieć, że jesteśmy gotowi. Młodzież zna już parametry dotyczące ich bagażu. W marcu czeka nas jeszcze spotkanie organizacyjne. Termin praktyk przypada na 18.03.2019 – 12.04.2019.