Tydzień pracy za nami. Musieliśmy sprawdzić się w różnych rolach – i to w praktykach jest fajne i motywujące. Musisz wykazać się inwencją, umiejętnościami i pracowitością. Za to teraz korzystamy z faktu, że na Wyspach Kanaryjskich trwa jeszcze karnawał .

Sobotni wieczór – ko­stiu­my, ba­jecz­ne stro­je, gło­śna muzyka la­ty­no­ame­ry­kań­ska z mie­szanką tech­no. Ude­ko­ro­wa­ne plat­for­my z tancer­ka­mi, es­tra­dy, kon­cer­ty, wy­stę­py te­atrów ulicznych i MY.