Uczestnik programu

Co otrzyma uczestnik?

 1. Możliwość odbycia stażu zawodowego w zagranicznej firmie lub organizacji
 2. Przygotowanie językowe – 35h (3 grupy)
 3. Przygotowanie kulturowe – 18h zegarowych (3 grupy)
 4. Przygotowanie pedagogiczne – 6h zajęć grupowych + 1h
 5. Opiekę nauczyciela na miejscu oraz wsparcie ze strony partnera zagranicznego
 6. Zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 7. Ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 8. Program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 9. Kieszonkowe – 70 Euro tygodniowo
 10. Certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass

Do czego będzie zobowiązany?

 1. Samodzielnego transportu do/z miejsca praktyk
 2. Samodzielnego wyżywienia, dbania o czystość w ośrodku
 3. Przygotowania raportu z odbycia praktyk oraz raportów tygodniowych
 4. Przygotowania dokumentacji zdjęciowej / wideo z odbytych praktyk
 5. Poprawnego zachowania i przestrzegania prawa
 6. Udziału w ewaluacji projektu oraz dodatkowych spotkaniach rozpowszechniających działania projektu
 7. Poprawnego wypełniania dokumentacji projektowej
 8. Starannego wypełniania powierzonych mu obowiązków i punktualności.
 9. Pokrycia wszystkich kosztów przygotowania w razie rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników po podpisaniu regulaminu i formularza uczestnictwa.

Każdy uczestnik przed wyjazdem musi podpisać:

 • Zgłoszenie rekrutacyjne
 • Regulamin rekrutacji
 • Umowę o staż
 • Zgodę na samodzielne poruszanie się
 • Listy obecności podczas szkoleń

uczestnik

 

 

 

 

deklaracja