Zanim wyjedziemy

Zanim uczniowie klasy 3bt i 3dt wyjadą w listopadzie na praktyki zawodowe muszą się do nich przygotować. Obszar przygotowań obejmuje nie tylko stronę formalną – dokumenty, dziennik praktyk, ale także przygotowanie praktyczne.

We wrześniu i październiku odbywają się następujące szkolenia:

  • kulturowe
  • psychologiczne, związane z komunikacją interpersonalną
  • pedagogiczne
  • językowe

Uczniowie odbyli już szkolenie pedagogiczne, na którym zapoznali się ze sposobami autopromocji, m.in. pisali CV oraz list motywacyjny. Istotnym elementem przygotowań jest też zapoznanie się z kulturą i tradycją krajów, w których odbywać się będą praktyki. Jednak najistotniejszą, ćwiczoną wciąż umiejętnością, jest język. Młodzież doszlifowują swoje umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie języka technicznego na dodatkowych zajęciach językowych.