O nas

Tak było

Lotnicze Zakłady Naukowe istnieją od 1946 roku. Szkoła na przestrzeni lat oferowała liczne zawody, niektóre z nich ściśle wiązały się z lotnictwem, inne z szeroko pojętą mechaniką. Do 2014 roku szkołę ukończyło około 12 tys. uczniów z wykształceniem technicznym i zasadniczym. Szkoła wychodzi na przeciw nowym potrzebom rynku, stąd nasze zaangażowanie w praktyki zawodowe i współpraca z Erasmus+ współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Erasmus+.

Tak jest obecnie

Obecnie kształcimy w dwóch typach szkół:

w technikum:

–        technika mechatronika

–        technika mechanika

–        technika mechanika lotniczego

–        technika eksploatacji portów i terminali

–        technik logistyk kl. z innowacją pedagogiczną

w zasadniczej szkole zawodowej:

–        montera mechatronika

–        operatora obrabiarek typu CNC