Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN,

jako szansa rozwoju zawodowego i  osobistego

realizowane przez Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu

PODSUMOWANIE PRAKTYK
Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego realizowane przez Lotnicze Zakłady Naukowe dobiegły końca. Zamysłem praktyk było dopełnienie edukacji zawodowej i rozwinięcie sfery osobistej młodzieży. Dzięki praktykom młodzież przeszła intensywny kurs języka angielskiego, wzbogaciła się o wiedzę z zakresu relacji interpersonalnych, pisania CV, a także zapoznała się ze odmiennościami kulturowymi innych krajów. Młodzież rozwinęła także swoje umiejętności miękkie, zwłaszcza męska część praktykantów. Praca zespołowa, odpowiedzialność, punktualność – to niektóre z elementów życia dorosłego, które w ciągu praktyk wzmacniały się u praktykantów.
Z ogólnorozwojowego punktu widzenia uczestniczy projektu mieli niepowtarzalną okazję spędzenia miesiąca w obcym kraju, poznając obcą kulturę, tradycje i mentalność Niemców i Włochów. W dni wolne od praktyk przeznaczony był na wycieczki. W przypadku grupy Niemieckiej – Berlin, Poczdam, zaś Grupa Włoska miała możliwość zwiedzenia Wenecji i Florencji.
Całe przedsięwzięcie przekonało uczniów o konieczności uczenia się języków obcych oraz poszerzyło ich horyzonty, pozostawiając w nich wewnętrzną potrzebę nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji w kraju i zagranicą.
Kilka danych w liczbach:
• 2 klasy uczestniczące w projekcie – technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali
• 35 h /3 grupy/ – przygotowania językowe
• 18 h – przygotowania kulturowe
• 6 h -przygotowania językowe
• jeden koordynator praktyk
• 4 opiekunów
• 2 miejsca praktyk – Berlin, Bolonia
• 4 tygodnie zajęć, czyli 160 godzin odbytych praktyk
• 45 uczniów – 15. w Berlinie, 30. w Bolonii
• średnio 7 godzin pracy
• średnio 90 minut na dojazdy do i z pracy
• 70 euro kieszonkowego na tydzień