Koordynator projektu

Koordynatorem projektu “Europa dla LZN II, który jest realizowany przez Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu” jest Marek Prokopowicz.

Do tej pory:

  • Od 2005 roku koordynator międzynarodowych projektów o łącznej kwocie dotacji ponad 1,3 mln euro
  • Stażysta w NGO w Pensylwanii

Obecnie

  • Pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Doktorant w Instytucie Marketingu

Kontakt

  • prokopowicz.marek@gmail.com
  • www.facebook.com/prokopowicz.marek

Projekt Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1 Programu Erasmus +