O projekcie

Cel projektu

Projekt “Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego” adresowany jest do uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Dynamiczny rozwój sektorów specjalistycznych (spedycja, mechatronika) powoduje, że młodzi ludzie potrzebują doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych atutów takich, jak np. znajomość języków obcych czy też obycia w środowisku międzynarodowym. Dlatego celem projektu jest zapewnienie uczniom LZN możliwości zdobycia szerokiego spektrum kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, które przełożą się w przyszłości na wzrost mobilności zawodowej oraz poprawę ich szans zatrudnienia.

Projekt Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1 Programu Erasmus +

Korzyści wynikające z uczestnictwa

 • zwiększenie mobilności zawodowej uczniów
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • poprawa znajomości języka angielskiego
 • wzbogacenie umiejętności interpersonalnych
 • otwarcie na odmienności kulturowe
 • pokazanie innych dróg samorozwoju zawodowego
 • zwiększenie szansy na znalezienie lepszej pracy

Co otrzyma uczestnik?

 1. Możliwość odbycia stażu zawodowego w zagranicznej firmie lub organizacji
 2. Przygotowanie językowe – 35h (3 grupy)
 3. Przygotowanie kulturowe – 18h zegarowych (3 grupy)
 4. Przygotowanie pedagogiczne – 6h zajęć grupowych + 1h
 5. Opiekę nauczyciela na miejscu oraz wsparcie ze strony partnera zagranicznego
 6. Zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 7. Ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 8. Program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 9. Kieszonkowe – 70 Euro tygodniowo
 10. Certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass
 11. Certyfikat potwierdzający odbycie kursów przygotowawczych

Do czego będzie zobowiązany?

 1. Samodzielnego transportu do/z miejsca praktyk
 2. Samodzielnego wyżywienia, dbania o czystość w ośrodku
 3. Przygotowania raportu z odbycia praktyk oraz raportów tygodniowych
 4. Przygotowania dokumentacji zdjęciowej / wideo z odbytych praktyk
 5. Poprawnego zachowania i przestrzegania prawa
 6. Udziału w ewaluacji projektu oraz dodatkowych spotkaniach rozpowszechniających działania projektu
 7. Poprawnego wypełniania dokumentacji projektowej
 8. Starannego wypełniania powierzonych mu obowiązków i punktualności.
 9. Pokrycia wszystkich kosztów przygotowania w razie rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników po podpisaniu regulaminu i formularza uczestnictwa.

Każdy uczestnik przed wyjazdem musi podpisać:

 • Zgłoszenie rekrutacyjne
 • Regulamin rekrutacji
 • Umowę o staż
 • Zgodę na samodzielne poruszanie się
 • Listy obecności podczas szkoleń